top of page
REGULATIVER FOR SAMTLIGE ITALIENSKE DOC- OG DOCG -VINE

Læsere, der er bekendte med de foregående udgaver af Politikens Bog om Italiensk Vin fra 2003 og 2008 vil i den nye Italiensk Vin fra 2018 bemærke, at skemaerne over alle regionernes vine med undertyper, subzoner og udvalgte regulativkrav er forsvundet. Med mere end 400 vine blev det efterhånden vanskeligt at få plads til det hele i bogform.

Det må også erkendes, at med den enormt høje koncentration af detaljer i disse skemaer, er det en næsten uoverkommelig opgave at sikre sig mod fejl i en trykt bogudgave, ligesom ændringer i f.eks. druesammensætninger og lagringskrav løbende gør sådanne oversigter uaktuelle.

Alle de officielle produktionsregulativer (disciplinare di produzione) er i dag tilgængelige online via det italienske landbrugsministeriums hjemmeside www.politicheagricole.it. De er dog dels på italiensk, dels ikke altid specielt lette at gennemskue. Der er derfor stadig et behov for en ressource, hvor de særligt interesserede i nogenlunde overskuelig form kan finde de vigtigste basisoplysninger for alle italienske DOC(G)-vine i en ajourført udgave.

Regulativskemaer vil derfor fremover kunne findes her på siden, hvor det er ambitionen at opdatere dem løbende, når nye vine kommer til og regler ændres. Således kan de supplere bogen på meget bedre vis end de tidligere skemaer.

 

Herunder findes – region for region – skemaerne med alle DOC(G)-vine og deres væsentligste regler. Listen er endnu ikke komplet, og der kan indtil videre forekomme nogle unøjagtigheder i de angivne oplysninger ligesom der løbende vil blive udvidet med oplysninger om alkoholindhold, lagring og høstudbytter. Vi arbejder i døgndrift for hurtigst muligt at få alle skemaer på plads i endelig form.

Klik her for at åbne pdf med læsevejledning til skemaerne

ABRUZZO

APULIEN

CALABRIEN

EMILIA-ROMAGNA

MOLISE

SARDINIEN

karta.jpg
bottom of page